Voorwaarden speelstraat
- maximum snelheid = 50km/u
- overheersend woonkarakter met weinig winkels
- geen doorgaand verkeer
- geen doorgaand openbaar vervoer

Gegevens aanvrager (tevens speelstraatverantwoordelijke)

wenst een speelstraat in te richten

Gegevens tweede speelstraatverantwoordelijke