Voorwaarden speelstraat
- maximum snelheid = 50km/u
- overheersend woonkarakter met weinig winkels
- geen doorgaand verkeer
- geen doorgaand openbaar vervoer
Gegevens aanvrager (tevens speelstraatverantwoordelijke)
wenst een speelstraat in te richten
Gegevens tweede speelstraatverantwoordelijke