Bij het indienen van jouw aanvraag dien je onderstaande documenten toe te voegen.
Zorg dat je deze bij de hand hebt voor je start met de aanvraag.


Documenten pre-erkenning
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering lichamelijke ongevallen
De statuten van de vzw (indien jouw vereniging een vzw is)
Optie: aansluitingsbewijs koepelorganisatie

Documenten basiserkenning ledenvereniging

Documenten pre-erkenning
Min. 10 geregistreerde leden, bewijzen door attest koepelorganisatie of verzekeringsmaatschappij
Indien label jeugd:
Alle bestuursleden (meerderheid bestuursleden onder de 30 en minstens 2 meerderjarige leden)

Documenten basiserkenning projectvereniging

Documenten pre-erkenning
Vrijwilligersverzekering
Verzekering brand

Aanvrager

Vereniging

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3