Sportraad

De sportraad is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseert over allerhande zaken die de sport in het algemeen en het beheer van de sportinfrastructuur aanbelangen. Daarnaast probeert de sportraad de samenwerking tussen de plaatselijke sportclubs te bevorderen en heeft zij de mogelijkheid om zelf evenementen of activiteiten te organiseren. De Berlaarse sportraad werd in 2004 opgericht.

De sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. Alle sportclubs hebben de mogelijkheid om iemand af te vaardigen om te zetelen in de Algemene Vergadering.Contactinformatie
Recreatie en ondernemen - sport
052 43 25 61
sport@berlare.be