Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De Gecoro of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verleent adviezen in het kader van stedenbouwkundige aangelegenheden. Het gaat dan om het structuurplan, bijzondere plannen van aanleg, …

De effectieve leden zijn deskundigen en vertegenwoordigers namens verschillende maatschappelijke geledingen. Elke politieke fractie kan een waarnemer afvaardigen.


Heiremans, Michael

Voorzitter


Lemaire, Nathalie

Secretaris

Contactinformatie
Vergunningen
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Dinsdag
13:30-19:00: Op afspraak