Cultuurraad

De cultuurraad is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseert over allerhande culturele zaken in onze gemeente. Daarnaast probeert de cultuurraad de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en heeft zij de mogelijkheid om zelf evenementen of activiteiten te organiseren.

De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.